Årsmøde i DUG Danmark

D. 09/03-2019 kl. 10.00 på Tvillingegarden, Anderupvej 68, 5270 Odense N

  1.  Valg af dirigent, stemmetæller og skriftfører.
  2. Formandens beretning.
  3. Kredsenes beretninger.
  4. Beretning om DUG-Bladet.
  5. Beretning om internationalt samarbejde.
  6. Regnskabsaflæggelse.
  7. Indkomne forslag.
  8. Valg af hovedbestyrelse.
  9. Valg af næste års mødested.
  10. Eventuelt.

DUG Danmark vil være vært med lidt sen morgenmad, vel mødt.