Den Unge Gartner er en forening, der virker for faglig og kulturel udvikling af danske gartnere/virksomheder, der er knyttet til branchen samt styrke sammenholdet mellem landets gartnerungdom.. Meld dig ind her

DUG NYHEDER

Se alle nyheder

DUG Fyns årlige tur til IPM Essen – 2018

Kommentarer slået fra

DUG Fyn laver som sædvanlig en bustur til gartnerfagmessen i Essen, Tyskland. Messen er den mest toneangivende indenfor alle grene af gartneri og binderi. Vi kører i bus fra Dannebrogsgade, ved Banegården i Odense. Afgang torsdag den 25. Jan. kl. 22.00. Vi serverer lidt mad og drikke i bussen derned – ankomst til messen ca. [...]

Årsmøde i DUG-Danmark

Kommentarer slået fra

D. 10/03-2018 kl. 10.00 Nistedvej 6 1.     Valg af dirigent, stemmetæller og skriftførere. 2.     Formandens beretning. 3.     Kredsenes beretninger. 4.     Beretning om DUG-Bladet. 5.     Beretning om internationalt samarbejde. 6.     Regnskabsaflæggelse. 7.     Indkomne forslag. 8.     Valg af hovedbestyrelse. 9.     Valg af næste års mødested. 10. Eventuelt. DUG Danmark vil være vært med lidt sen morgenmad, vel [...]

Generalforsamling i DUG Fyn 2018

Kommentarer slået fra

Den 20/02-18 kl. 18.00, Kirkegyden 80 Dagsorden 1.     Valg af dirigent, stemmetæller og skriftfører. 2.     Formandens beretning ved Paw. 3.     Regnskabsaflæggelse ved Asbjørn. 4.     Indkomne forslag. 5.     Valg af bestyrelse og suppleanter. Formand: Paw (ikke på valg) Næstformand: Kenneth ( på valg) Kasser: Asbjørn ( på valg) Sekretær: Henrik (ikke på valg) Redaktør: [...]