Generalforsamling i DUG-Sjælland

Generalforsamlingen holdes onsdag den 20. februar 2019 klokken 18.30 på adresse Mellemsvinget 3, 3310 Ølsted.

Generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne

På valg er følgende:

  • Jan Hansen
  • Katja K. Hansen

Forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved et let traktement. Mød op !

Formandens adresse:
Adam Lentz
Mellemsvinget 3
3310 Ølsted
adamlentz@ofir.dk