Den Unge Gartner, der breder sig

Foruden vores medlemsblad og hjemmeside, har vi siden 2010 været at finde på det sociale medie Facebook. Dette har givet os et tættere bånd til alle vore medlemmer, og vi er utrolige glade for alle Jer, der følger os. Der er selvfølgelig altid plads til flere.

De sidste måneder har vi fået et samarbejde op at køre med det faglige tidsskrift Gartnertidende, hvilket vi er utrolige glade for, da vi er en faglig forening og har et tæt bånd til Gartnertidendes målgruppe.

Hvis nogle af Jer medlemmer har idéer til indhold på vores platforme, er I meget velkommen til at skrive til os. Det kan være beretninger fra spændende oplevelser fra praktikophold, studieophold/ture eller en almindelig dag på arbejdet, selvfølgelig gartnerrelateret. Send gerne nogle gode billeder med.

Materialet sendes til DUG`s redaktør Mads Blach Madsen på mail: mads2088@hotmail.com. Så vil vi i bestyrelsen se på det indsendte materiale og vurdere hvor og hvornår det skal bringes.

 

Håber at høre fra Jer

Den Unge Gartner – Danmark